Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce .

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-12.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-02-17.

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej :

• Z uwagi na ograniczenia systemowe na stronie nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

• Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre zasoby mogą być niedostępne lub niezgodne z przyczyn takich jak:

- publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

- niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach,

- struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,

• Część dokumentów nie posiada:

- warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

- audio deskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

- prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

-na stronie brak tzw. mapy strony, formularza kontaktowego.

- część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystane do realizacji bieżących zadań.

• Biblioteka posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych :

- na stronie jest możliwość : zmiany kontrastu oraz powiększania wielkości liter na stronie,

- jest wyszukiwarka : wpisz szukaną frazę.

- możliwość wydrukowania strony,

-  można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Podniesińska , adres poczty elektronicznej : gbpwolka@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu : 81 751 01 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać : -dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

-  sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane.

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce mieści się w budynku Urzędu Gminy Wólka. Do Biblioteki prowadzą niskie schody z poręczą. Brak jest podjazdu, tak więc budynek od strony parkingu nie pozwala na dostęp osobom na wózkach inwalidzkich, mimo, że Biblioteka posiada szerokie dwuskrzydłowe drzwi. Jest możliwość wejścia do Biblioteki przez Urząd Gminy. Przy budynku Urzędu Gminy jest podjazd dla osób na wózku inwalidzkim. Szerokość korytarza umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Z korytarza Urzędu Gminy prowadzą dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do Biblioteki z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Parking przy bibliotece posiada miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia w Łuszczowie, Łuszczów Pierwszy 126A, 20-258 Łuszczów

W Filii w Łuszczowie jest podjazd do budynku biblioteki. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia w Turce osiedle Borek, Turka, ul. Konwaliowa 3/3, 20-258 Turka

W Filii w Turce osiedle Borek jest również swobodny wjazd dla osób na wózku inwalidzkim. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Parking przy bibliotece posiada miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Filia w Turce, Turka 124, 20-258 Turka

W Filii w Turce są schody, nie ma podjazdu. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem brak oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Brak dostępności tłumacza migowego.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Zarezerwuj swoją książkę !